lördag 11 augusti 2012

Slavens pris

Påskvänner!

Dick Harrison skriver idag intressant och gripande om priset för slavar i relation till den summa Judas fick när han förrådde Jesus. Judas slängde ju dock i förtvivlan tillbaka pengarna och avlade fullständig bekännelse ("jag har förrått oskyldigt blod!"). Jag har ofta mediterat över uppgiften att pengarna då användes till inköp av "Krukmakarens åker" till gravplats åt främlingar. Kyrkogårdar kallas ju i Tyskland "Gottesacker" och "jag är en gäst och främling". Tack vare att Jesus såldes och dog som en träl får vi nu "vila på en förhoppning..."

Du blev för ett ringa värde
av din vän förrådd och såld...

Hon /kyrkan) reder oss ett rum 
vid Herrens nattvardsbord,
hon viger oss till ro
i Herrens åkerjord.

Inga kommentarer: