måndag 31 oktober 2016

Petrus känner jag, Luther är mej ock bekant, men vilka är ni?

Påskvänner!

Det kan inte hjälpas, att när somliga "lutheraner" uttalar sej som företrädare för en viss svensk kyrka eller ett visst världsförbund, kan man svårligen låta bli att ställa sej frågan: vilka är ni och vem utsåg er? Men visst är det roligt att få besök av påven. Honom vet man i alla fall var man har, även när han förirrat sej till Lund. (Eller läromässigt). Övriga är ju inte särskilt stringenta - ens i sina villfarelser. [Se även romerske katoliken och jesuitpatern Philip Geisters intressanta kommentar i Signum].

Guds ord och löfte skall bestå,
det oss till frälsning blivit.
Han varje dag med oss vill gå,
sin Ande han oss givit.
Därför är vi väl till mods,
fast vi vågar gods
och ära, liv och allt.
Ske blott som Gud befallt!
Guds rike vi behåller.

Inga kommentarer: