tisdag 9 augusti 2016

Missionspsalm av Fangen

Påskvänner!

Efter gårdagens missionsdag med förre distriktsföreståndaren i Västerbotten, Rune Persson, kände jag att Ronald Fangens missionspsalm hade varit fin att få sjunga. Den skrevs som jubileumskantat till Det norske Misjonsselskaps 100-årsjubileum 8-9 augusti 1942, alltså för i dagarna 74 år sedan) hade varit fin att få sjunga. De tre sista verserna finns i 2013 års norska psalmbok, 2002 års danska psalmbok, 1986 års finlandssvenska psalmbok och var på förslag även till vår rikssvenska psalmbok men togs undan i sista stund - den ståtliga koralen kom dock med till Maj Bylocks psalm "Är dagen fylld":
1. Var inte rädd, nej, gläd dig, du Guds kyrka!
Gud håller hela världen i sin hand.
Ja, frukta inte ens när jorden bävar
och satan sliter hårt i sina band!
Han är dock bunden. Gud gör vad han lovat,
hans Ande och hans ord når varje land. 

2. Se upp till Gud! Du kyrka, se din Herre!
Ja, se det stora han med dig har gjort:
han samlat dig från alla folk och stammar,
från mörkrets rike och från dödens port, 
och fört dig till den käre Sonens rike.
Stå upp, var ljus där mörkret än är stort! 

3. Guds kyrkas liv är jordens största under! 
När världens forntidsformer snabbt förgår 
är Kristus i all evighet densamme 
och på den klippan hans församling står. 
När världens välden tornas upp och störtar, 
går kyrkan fram mot sin fullkomnings vår.  

4. Så kommer dagen då allt hat ska smälta 
som is och snö för sommarsolen kär. 
Då faller drakens makt, då ska hans välde 
ge upp för dem som Lammets tecken bär. 
Med jubel ska de skörda vad de sådde, 
och saligt skåda Herren som han är. 

5. Å sköna hopp! Ja, sanna, säkra löfte 
från den som gjort det stora målet klart. 
Är natten lång och full av kamp och mörker, 
se, morgonstjärnan strålar underbart! 
Det är Guds eget ord: Här ska du prövas,  
men var frimodig! Se, jag kommer snart!


Inga kommentarer: