söndag 28 augusti 2016

Enheten i Kristus - och oenigheten om Kristus

Påskvänner!

Nog slår teol dr Dag Sandahl huvudet på spiken i denna debattartikel om Svenska kyrkans kris?

Inga kommentarer: