lördag 1 december 2012

Gott Nytt Kyrkoår önskar jag och Harriet

Advent, advent! 
En dörr som står på glänt 
till allt som i ett jordeliv av längtan mig har bränt. 

Advent, advent! 
En stjärna Gud har tänt, 
som furste och som hjälpare sin son Han oss har sänt. 

Fragment, fragment! 
Nu må det vara hänt, 
att med mitt ävlande och liv vart ingenting bevänt.

(Harriet Löwenhjelm, 1887-1918)


Inga kommentarer: