torsdag 17 oktober 2019

Om nattvarden

Påskvänner!

En hälsning från Lund och Stenbrohult. Laurentiistiftelsen, mitt hem i fyra år. Där jag inte trodde på Gud och inte gick till nattvarden (en liten paradox när vi nu lyssnar till föredraget om nattvarden just därifrån). Men där jag ändå gick på nästan varje gudstjänst och lyssnade till föreståndarna Christer Pahlmblad, Ola Isacsson och Bo Brander. Tror att inte minst vi "lågkyrkliga" kan behöva den här undervisningen.

För mej har det "Efs-iga" (vi är ju påskvänner ju!) perspektivet att nattvarden aktualiserar påsken och Herrens död (ja, förkunnar den!) vid VARJE söndagsgudstjänst, oavsett kyrkoårstid - alltså nattvarden som förkunnelse, betytt väldigt mycket. Helt bortsett från själva den sakramentala aspekten med vår Frälsares rent fysiska närvaro till syndernas förlåtelse, liv och salighet.

Är det något du inte håller med om eller vill komplettera: kommentera gärna i kommentarsfältet!Katekesfråga 221: Vad betyder det att vi döps i Faderns, Sonens och den helige Andes namn?

Inga kommentarer: