torsdag 7 februari 2019

Kodar applåder om gudstjänsten?

Påskvänner!

Applåder i kyrkan är inget nytt - kyrkofadern Johannes Krysostomos (Guldmunnen) på 300-talet fick tydligen dånande applåder ibland när han predikade - och det kan väl vara kul och nästan uppbyggligt att åtminstone vid gudstjänstens slut få tacka en medverkande barnkör eller annan sånggrupp med en liten (eller stor) applåd.

Men om Joel Halldorf har rätt - att applåder i parti och minut faktiskt kodar om gudstjänsten från tillbedjan till föreställning - finns det nog goda skäl att ransonera applåderna under själva gudstjänsten. Som Viktor Klimenko sa när han sjöng i Örnäset i Luleå: det står i bibeln om att klappa händerna, men då är det nog under själva psalmerna/sångerna. Så han undanbad sej applåder, men vi fick gärna klappa takten :o)

Är applåder vanliga i Efs? På söndag är det gudstjänst i Efs-bönhuset i Njutånger, så jag får väl kolla. Jag tror att det bara är strax före kyrkkaffet, i den mån det alls förekommer. Någon applåd efter predikan har jag i varje fall aldrig varit med om. Skulle möjligen kunna bli på söndag, när kyrkoherde Pär Stenberg håller sin sista (officiellt i alla fall) predikan i vår församling.

Katekesfråga 147: Vad kallas det att en människa i ånger och tro vänder sig från synden till Kristus?

Inga kommentarer: