måndag 28 augusti 2017

S:ta Lydia av Kumla

Påskvänner!

Korvfabrikör Daniel Lithells hustru Lydia i Kumla både tog emot och efterlämnade ett rikt andligt arv. Kanske främst ändå den här sången/psalmen, som faktiskt inte är av hö och strå utan av guld, silver och ädla stenar - ett evigt evangelium på en himmelsk melodi: