lördag 11 mars 2017

Debatt inför missionsföreståndarvalet

Påskvänner!

På Facebook-gruppen "Samtal om Efs" förekommer det en intressant debatt inför det förestående valet av missionsföreståndare för Efs (Stefan Holmström avgår med ålderns rätt i höst). Det är - än så länge - inte så mycket olika kandidater som själva beslutsprocessen som diskuteras. Ska det, som hittills, vara styrelsen som utser missionsföreståndare (ungefär som VD- eller påveval), eller ska det vara ombud vid årsmötet eller något slags medlemsomröstning eller i varje fall en mer öppen process med fler än en kandidat (ungefär som vid val av styrelseledamöter eller för den delen biskopar).

Intressant debatt, som sagt! (Där åsikterna alls inte behöver följa den teologiska profilen - själva utnämnandeprocessen kan det finnas gott om skäl att revidera hur mycket vi än gillar våra senaste missionsföreståndare).

Inga kommentarer: