onsdag 1 juli 2015

Från Bodens EFS till Artos

Påskvänner!

Teol dr h.c. Per Åkerlunds teologiska utveckling - eller bokförlaget Artos´ för den delen - kan jag inte se som odelat positiv; den är alltför polemisk mot det evangelisk-lutherska och alltför odistanserat förtjust i det ortodoxa och romerska. Favorittermen "sensus fidelium" (de troendes förnimmelse) är i sammanhanget alltför ensidigt använd mot svenskkyrklighetens novismer (i den kritiken håller jag förvisso med honom) och alltför litet mot påvestolens. Bekräftar "sensus fidelium" - vad alla troende i alla tider bekänt - verkligen t.ex. jungfru Marie obefläckade avlelse och kroppsliga himmelsfärd?

Icke desto mindre - eller kanske just därför? - är hans föreläsning i Lund vid utnämningen till teologie hedersdoktor synnerligen intressant, inte minst för EFS-are. Och att Artos´ förlag återutgav Luthers kyrkopostilla var förstås en verklig välgärning, sedan EFS-förlaget inte längre sysslade med sådant eller ens längre existerar. (Rosenii dagbetraktelser behövde förlaget däremot inte ge ut, den ges ju ut av BV-förlag och finns på nätet i Projekt Runebergs version, men hade kanske nått nya läsekretsar om den funnits i Artos´ distribution...)

Inga kommentarer: