onsdag 23 juli 2014

En "helvetespredikant" utlägger söndagens evangelietext

Påskvänner!

här lät den förkunnelse om helvetet som vi i EFS för 60 år sedan instämde i och stod upp för (Hallesby blev ju huvudtalare på EFS:s 100-årsjubileum 3 år senare). Hur predikar vi om helvetet - och söndagens text - i vår tid?

Inga kommentarer: