tisdag 8 april 2014

Replik till Anders Piltz

Påskvänner!

Precis som Stanley Sjöberg insåg har Ulf Ekmans aviserade konversion till romersk-katolska kyrkan vållat en hel del slitningar och brytningar i svensk kristenhet, istället för ökad enhet, då det nu blivit absolut nödvändigt för oss som inte kan följa Ulf att motivera varför vi inte gör det. Och då kan det inte undgås att åtskilligt i romersk teologi uttryckligt behöver avvisas. Här en replik jag skrev i Dagen på Anders Piltz krönika om S:ta Maria (nuförtiden brukar inte kommentarerna arkiveras på Dagen så jag sparar den här):

Här flätar Anders Piltz skickligt samman ur- och allmänkyrklig tro och lära, sådan den finns i eller går att härleda ur Nya testamentet, med obestyrkta romerska spekulationer. Jesus är Gud och Maria är alltså Guds moder. Helt klart. Men: "Världens frälsning hängde i ett hisnande ögonblick på en tonårings avgörande". Jaså? Det är nästan lika skruvat som att göra Judas´ förräderi till villkor för vår frälsning. Hade Jesus inte kunnat tillfångatas ändå / fanns det inga andra tänkbara förrädare? Resp. fanns det inga andra fromma jungfrur i Israel att tillfråga?
Läran om Marias unicitet "ab ovo" hänger ju helt och hållet på den även under medeltiden omstridda dogmen om den obefläckade avlelsen - alltså läran att det fanns en under hela sin livstid syndfri människa redan före Jesus och därmed bara en som KUNDE föda denne syndfrie son (varför inte också Guds mormor Anna behövde vara syndfri för att föda en syndfri människa förtäljer inte den romerska logiken/dogmatiken). "Mor till älsklingslärjungen" - det är utan tvekan sant enligt Jesu egna ord i Skriften. "D.v.s. till varje troende" - här har vi ett hisnande slutledningssprång där Anders Piltz måste hoppa över en hel radda outtalade premisser.
"Det är därför alla släkten prisar Maria salig" - sant, det gör ju faktiskt även s.k. protestanter - "...och vänder sig till henne med begäran om hennes förbön inför Sonen" - det gör sannerligen inte alla kristna. Vi evangeliska vänder oss normalt direkt till gudamänniskan Kristus, medlaren och förmedlaren mellan Gud och människa, med begäran om förbön inför Gud - eller till våra på jorden vandrande fysiska mödrar eller andliga mödrar i Kristus. Enligt vår Frälsares egna ord i Skriften: "Den som gör Guds vilja är min bror och min syster och min - mor."

Inga kommentarer: