tisdag 31 december 2013

Anders Gerdmar summerar "det teologiska året" 2013

Påskvänner!

Teol dr Anders Gerdmar summerar "det teologiska året 2013" under rubrikerna Deformation och reformation och Ett nytt teologiskt landskap - läsvärt och tänkvärt även detta, inte minst inför reformationsjubileet 2017, som tänks ska firas i vår kyrka under nästa kyrkovalår under ledning av Antje Jackelén (och av Centern och Socialdemokraterna).

Är vår kyrka verkligen i mindre behov av en evangelisk-luthersk reformation nu än 1517? Är vi ens överens om rättfärdiggörelsen genom tron (test: vad säger vår kyrkas ledare och förkunnare om tvillingläran fördömelse genom otron, jfr Mark. 16?).

Guds ord och löfte skall bestå,
det oss till frälsning blivit.
I kampen vill han med oss gå,
sin Ande han oss givit.
Därför är vi väl till mods,
fast vi vågar gods
och ära, liv och allt.
Ske blott som Gud befallt.
Guds rike vi behåller.

Inga kommentarer: